Προϊόντα

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται:

  • στην προμήθεια βιολογικών καθαρισμών
  • στην προμήθεια αναλώσιμων βιολογικών καθαρισμών (βακτήρια)
 
 

Πωλήσεις Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού

Οι βιολογικοί καθαρισμοί μας  επιτυγχάνουν πλήρη ανακύκλωση και διάλυση των στερεών +90%. Είναι η ιδανική λύση για περιοχές χωρίς αποχέτευση καθώς δεν χρειάζεται την συχνή εκκένωση του βόθρου. Το εξαγόμενο νερό είναι κατάλληλο για όποια χρήση εκτός πόσης, η δε μικρή ποσότητα λάσπης λόγω της μεγάλης διάλυσης των στερεών μετά από 2 ή 3 χρόνια που θα τον αδειάσουμε, είναι άοσμη και όταν στεγνώσει πολύ καλής ποιότητας λίπασμα.

http://freemeteo.com" >Weather by Freemeteo.com
http://www.freemeteo.com/weather.fm?key=C4DD9205D780E287206B71B8EAA50B58211723">

 
 

Πωλήσεις αναλωσίμων βιολογικών καθαρισμών.

Διαθέτουμε τα κατάλληλα αναλώσιμα για την σωστή λειτουργία κάθε είδους βιολογικού καθαρισμού. Βακτήρια διάλυσης στερεών, λιπών και αποσμητικά.

 
 

Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις & απορίες.

Ενημερωθείτε εδώ

gpr_logo