Υπηρεσίες

Απολυμάνσεις – Μικροβιοκτονίες

Απολυμάνσεις

Εφαρμόζονται σε ευαίσθητους χώρους (ιατρεία, σχολεία κ.λπ.) με σκοπό την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων.  Στόχος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου.

Μικροβιοκτονίες

Σε χώρους που υπάρχει υποψία ύπαρξης μικροβίων όπως κατοικίες, ιατρεία, νοσοκομεία, τουαλέτες, σχολεία, κουζίνες, βιομηχανίες τροφίμων κ.α. μπορούμε να επέμβουμε με απολυμαντικά-μικροβιοκτόνα σκευάσματα, ευρέως φάσματος, ατοξικά και ακίνδυνα. Γίνεται καταπολέμηση και αδρανοποίηση μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών.