Υπηρεσίες

Πυροσβεστήρες

Οι πυροσβεστήρες χρειάζονται οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, σε όλα τα κτήρια: οικιστικά ή επαγγελματικά.

Οι ΟΙΚΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αναλαμβάνουν τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων.

Και για την πολυκατοικία

Ακόμη υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που δεν έχουν τοποθετήσει πυροσβεστήρες, καθώς φοβούνται ότι το κόστος είναι υψηλό. Έχουμε προβλέψει με ειδικές προσφορές, ώστε να σας παρέχουμε τους πυροσβεστήρες σε ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα, έχουμε εντάξει αυτή την υπηρεσία και σε ολοκληρωμένα πακέτα, ως μια προσπάθεια να ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές τόσο επαγγελματικών όσο και οικιακών κτιρίων, να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για την ασφάλεια των χώρων που ζουν και εργάζονται άνθρωποι.